Циклова комісія агрономічних дисциплін

Агроном – син землі,

Творить дивні дива,

Він вирощує хліб,

Хліб – всьому голова!.

   На агрономічному відділенні навчаються наполегливі студенти, які мріють стати законодавцями поля і землі, охорони навколишнього середовища та прагнуть утвердитись в державі справжніми господарями.

   Професія агронома передбачає широке коло обов’язків і високу відповідальність за хліб, за квітучі сади, за збереження землі для майбутніх поколінь. Це фахівці, зелені цехи яких розкинуті просто неба, це технологи, практики, дослідники, універсальні працівники. Відділення «Агрономія» свою історію починає з 1934 року. За цей час агрономічне відділення з невеличкого осередку переросло у потужний високопрофесійний колектив, який підготував понад 4-х тисяч спеціалістів.

  На відділенні створені всі умови для отримання міцних знань студентів: 100% забезпеченість літературою в бібліотеці, аудиторний фонд, інформаційні засоби навчання. Необхідні професійні знання і практичні навички студенти засвоюють в спеціальних лабораторіях агрохімії, ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, плодоовочівництва, зберігання і переробки продукції рослинництва.

   Циклова комісія агрономічних дисциплін  має досить якісний викладацький склад. Свої високі професійні знання і багатий досвід викладачі передають студентській молоді. З 1975 року циклову комісію очолював Висоцький О.О., потім Годловський А.В., Бобир С.Г., Шелевер О.В. Нині головою циклової комісії є Бобир Степан Григорович – викладач, який є джерелом натхнення, вмінням підтримати і допомогти, зарядити всіх невичерпною енергією. У поточ­ному році ц/к працює над проблемою «Підвищення якості знань шляхом застосування інтерактивних методів навчання; упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців; використання загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого громадянина України».

  Всі викладачі циклової комісії пройшли нелегкий шлях від студентів технікуму до викладачів. Зокрема, Краснюк Василь Миколайович – директор коледжу – випускник технікуму 1983 року, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Русіна Марина Сергіївна – заступник директора з навчальної роботи – випускниця 1995 року, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Рогоча Надія Андріївна – завідувачка відділення –  випускниця 1978 року, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Жовнір Микола Павлович – член циклової комісії, випускник технікуму 2005 року, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; Бобир Степан Григорович – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відзначений  нагрудним  знаком  «За  вагомий  внесок у  розвиток  освіти» – випускник 1987 року; Наддоллінна Алла Іванівна – член циклової комісії, методист заочного відділення, спеціаліст вищої категорії, старший викладач – випускниця 1997 року; Левченко Світлана Володимирівна – член циклової комісії, спеціаліст вищої категорії – випускниця технікуму 1997 року. Бибик Тамара Іванівна – член циклової комісії, спеціаліст вищої категорії – почала працювати  у коледжі з 1987 як лаборант, а з 1989 року обіймає посаду викладача агрономічних дисциплін.

  Викладачі постійно займаються навчальною, організаційною, вихо­вною та методичною роботою. Працюють над підвищенням свого професійного рівня, над впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій, над удосконаленням бази практичного навчання та навчально- методичного забезпечення дисциплін.