Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

   Анкета вільного вибору освітніх компонентів здобувачами фахової передвищої освіти за ОПП “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (2022 року набору)

   Перелік вибіркових навчальних дисциплін (загальне спрямування)

  Перелік вибіркових навчальних дисциплін (професійне спрямування)