Агроінженерія

   Анкета вільного вибору освітніх компонентів здобувачами фахової передвищої освіти за ОПП “Агроінженерія” (2022 року набору)

   Перелік вибіркових навчальних дисциплін  (загальне спрямування)

   Перелік вибіркових навчальних дисциплін (професійне спрямування)