Академічна доброчесність

 Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є:

 • доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
 • чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, крадіжок під час реалізації власної діяльності;
 • правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;
 • прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло;
 • законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та стимулювання до цього інших;
 • повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
 • довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один одного;
 • підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
 • справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
 • самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
 • відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки;
 • сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності їх виконання;
 • демократичність управління – управління Університетом на основі залучення усіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
 • професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним учасником освітнього процесу.