Вибіркові навчальні дисципліни ОПП “Агрономія” спеціальності 201 Агрономія ОПС Фаховий молодший бакалавр 2021 року набору (180 кредитів ЄКТС)

Вибіркові навчальні дисципліни ОПП Агрономія

Основи дослідної справи

Анотація

Силабус

Робоча програма

Основи тваринництва і бджільництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Основи геодезії і землевпорядкування

Анотація

Силабус

Робоча програма

Ландшафтний дизайн

Анотація

Силабус

Робоча програма

Квітництво

Анотація

Силабус

Робоча програма

Машини та обладнання для переробки продукції рослинництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Професійна орієнтація випускників

Анотація

Силабус

Робоча програма

Сільськогосподарська меліорація

Анотація

Силабус

Робоча програма

Кормовиробництво

Анотація

Силабус

Робоча програма

Правила дорожнього руху

Анотація

Силабус

Робоча програма

Основи керування автомобілем і руху безпека дорожнього

Анотація

Силабус

Робоча програма