Вибіркові навчальні дисципліни ОПП “Агроінженерія” спеціальності 208 Агроінженерія ОПС Фаховий молодший бакалавр 2021 року набору (180 кредитів ЄКТС)

Вибіркові навчальні дисципліни ОПП Агроінженерія
Вступ в спеціальністьАнотаціяСилабус 
Теоретична механікаАнотаціяСилабус 
Механіка матеріалівАнотаціяСилабус 
Деталі машинАнотаціяСилабус 
ГідропривідАнотаціяСилабус 
Охорона праці в галузіАнотаціяСилабус 
Професійна орієнтація випускниківАнотаціяСилабус