Вибіркові навчальні дисципліни ОПП “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПС Фаховий молодший бакалавр 2021 року набору (180 кредитів ЄКТС)

Вибіркові навчальні дисципліни ОПП Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Охорона праці в галузі тваринництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Вступ в спеціальність

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія виробництва продукції бджільництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія вирощування риби

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія виробництва продукції козівництва

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія виробництва продукції вівчарства

Анотація

Силабус

Робоча програма

Технологія молока і молочних продуктів

Анотація

Силабус

Робоча програма

Професійна орієнтація випускників

Анотація

Силабус

Робоча програма