Вибір навчальних дисциплін

     Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 17 статті 54 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, а саме: ” … вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти”.

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія