Викладачу

    Викладач належить до категорії педагогічного складу навчального закладу.

Викладач призначається на посаду та звільняється з посади директором навчального закладу за представленням заступника директора.

        Основні обов’язки викладача – забезпечення достатнього рівня знань, умінь та навичок з предмета, який викладає та виховання громадянина України.

       Викладач підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчальної роботи, методисту коледжу, голові циклової комісії.

     У своїй діяльності викладач керується:

–         Законом України «Про освіту»;

–         Законом України «Про фахову передвищу освіту»;

–   Положенням про Відокремлений структурний підрозділ “Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”;

–         наказами МОН та директора коледжу;

–         нормативно-методичними матеріалами з організації навчально-виробничого та виховного процесу;

–         колективним договором.

       На посаду викладача призначають осіб, які мають вищу педагогічну та спеціальну вищу освіту.

     Для визначення відповідності викладача займаній посаді, рівня кваліфікації, проводиться його атестація. 

    Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння викладачу відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи згідно з чинним законодавством.

                        Викладач має бути компетентним у питаннях:

–         змісту матеріалу навчальних програм з дисциплін, які викладає;

–     методики проведення навчальних, лабораторних (практичних), семінарських занять та організації навчально-виробничого  процесу;

–         концепції виховної діяльності освітніх закладів України;

–         культури праці та службової етики, педагогічного такту.