Дуальна освіта

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання

Нормативно-правове забезпечення

Зразок заяви