Запобігання корупції

Нормативно-правова база з питань запобігання корупції

Положення з питань запобігання корупції

Повідомити про корупцію

ВСТУПНИКУ
про уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції

  Корупція залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасності.  Корупція в освіті,  на жаль, є доволі поширеним явищем. У системі освіти  вона найчастіше сконцентрована у відносинах між працівниками закладу вищої освіти (адміністрація, науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники), вступниками, студентами та батьками, чиї діти навчаються або планують навчатися у закладі вищої освіти.
   Корупція в закладах вищої освіти підриває якість освіти та гальмує розвиток суспільства. Якщо система освіти недоброчесна та лояльна до корупції – якість освіти, яку отримають здобувачі вищої освіти, буде відповідною. Потім такі «фахівці» підуть в лікарні, заклади освіти, на державну службу та у різні компанії і понесуть із собою «вірус корумпованості та недоброчесності». Молодь, яка пройшла крізь корумповану систему освіти, у майбутньому користуватиметься принципами корупції, вважатиме її нормальним засобом вирішення справ і навчатиме цьому своїх дітей, створюючи цим своєрідне замкнене коло у державі.

   Тому, для того, щоб не допустити поширення корупції у Відокремленому структурному підрозділі “Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”, для дотримання правил доброчесності, запобіганню  проявам корупції, до вступної кампанії 2022  залучається фахівець уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений), який спроможний запобігти   корупційним або пов’язаних з корупцією правопорушенням.
Уповноважений працює  самостійно у межах Коледжу і відповідальний за формування та ефективність системи запобігання та виявлення корупції.
     Основні завдання Уповноваженого під час вступної кампанії 2022:
• реалізація принципів прозорості та доброчесності під час вступної кампанії;
• контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;
• організація роботи каналів для отримання повідомлень про порушення вимог законодавства під час вступної кампанії;
• контроль за реалізацією інструментів запобігання порушенню вимог антикорупційного законодавства;
• надання методичної та консультаційної допомоги з питань запобігання та виявлення корупції;
• формування обізнаності у питаннях запобігання та виявлення корупції;
• розгляд повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
•  забезпечення захисту прав викривачів тощо.