Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 201 “Агрономія” 2021 року набору

Освітньо-професійна програма Агрономія за спеціальністю 201 Агрономія за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр

Наскрізна програма практики ОПС Фаховий молодший бакалавр

Програма атестації ЗФПО ОПП Агрономія

Компоненти ОПП спеціальності 201 Агрономія ОПС Фаховий молодший бакалавр (180кредитів ЄКТС)

         Обов’язкові

         Вибіркові