Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Освітньо-професійна програма Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр

Наскрізна програма практики ОПС Фаховий молодший бакалавр

Програма атестації ЗФПО ОПП Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Компоненти ОПП спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва  ОПС Фаховий молодший бакалавр (180 кредитів ЄКТС)

      Обов’язкові

      Вибіркові