Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр 208 Агроінженерія

   Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 208 Агроінженерія, 2022 року набору 

   Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 208 Агроінженерія, 2021 року набору