Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 208 “Агроінженерія” 2021 року набору

Освітньо-професійна програма Агроінженерія за спеціальністю 208 Агроінженерія за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр

Наскрізна програма практики ОПС Фаховий молодший бакалавр

Програма атестації ЗФПО ОПП Агроінженерія

Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проєкту для здобувачів ОПП Агроінженерія спеціальності 208 Агроінженерія ОПС Фаховий молодший бакалавр

Компоненти ОПП спеціальності 208 Агроінженерія ОПС Фаховий молодший бакалавр (180кредитів ЄКТС)

      Обов’язкові

      Вибіркові