Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія