Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр 201 Агрономія

   Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія, 2022 року набору 

   Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія, 2021 року набору