Зразки заяв

Шановні студенти, заяви за представленими зразками оформляються від руки!

 1. Зразок заяви про надання академічної відпустки.
 2. Зразок заяви про допуск до занять у зв’язку із закінченням академічної відпустки.
 3. Зразок заяви про зміну прізвища.
 4. Зразок заяви про переведення на іншу форму навчання.
 5. Зразок заяви про продовження терміну складання екзаменаційної сесії.
 6. Зразок заяви про виселення з гуртожитку.
 7. Зразок заяви про про складання академічної різниці (заборгованості).
 8. Зразок заяви про поновлення до складу здобувачів вищої освіти.
 9. Зразок заяви про переведення на індивідуальний графік.
 10. Зразок заяви про дозвіл достроково скласти екзаменаційну сесію.
 11. Зразок заяви про ліквідацію академічної заборгованості.
 12. Зразок заяви про звільнення від занять. 
 13. Зразок заяви про відрахування з контингенту.
 14. Зразок заяви про дозвіл повторно скласти екзамен (залік).
 15. Зразок заяви про видачу дублікату студентського квитка.
 16. Зразок заяви про видачу дублікату залікової книжки.