Коледж сьогодні

Підготовка фахівців, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється за трьома спеціальностями: «Агрономія», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Агроінженерія». Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Крім основних спеціальностей, студенти в процесі навчання отримують робітничі професії: тракторист-машиніст категорії «А1», «А2», водій автотранспорту категорії «В» і «С», слюсар-авторемонтник, квітникар-озеленювач, технік штучного осіменіння с/г тварин та птиці, бджоляр, оператор комп’ютерного набору.

Матеріально-технічна база коледжу дозволяє готувати фахівців необхідних для забезпечення аграрної галузі регіону, в даний час робота направлена в основному на підтримання навчально-виробничих об’єктів в належному стані, так як оновлення і модернізація їх здійснюється в міру наявності необхідних ресурсів. Не зважаючи на певні труднощі, проводиться робота по зміцненню та вдосконаленню матеріальної бази коледжу.

Проведений ремонт приміщення відділення «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», зроблено перепланування навчального корпусу №3, осучаснено аудиторний фонд в даному корпусі.

Проведені реконструкція та ремонт корпусу №5. Вже створені та діють лабораторії «Бджільництво» та «Агролабораторія».

За ініціативи директора коледжу, при підтримці та участі педагогічного колективу, лаборантів та студентів навчального закладу створена і почала діяти лабораторія “Квітникарство”, в якій зібрані багаті колекції сучасних кімнатних рослин. Це різноманіття систематизоване, естетично та зі смаком оформлене, вдало виконано дизайн приміщення під лабораторію. Саме тут студентська молодь вдосконалюватиме свої теоретичні і практичні знання, вміння та навички при отриманні робітничої професії “Квітникар” та “Озеленювач”.

Колекційно-дослідне поле – є базою практик для викладачів та студентів агрономічного відділення. У поточному році було закладена колекція із 12 сортів полуниці, поновлено колекцію часнику, збільшено колекцію озимих та овочевих культур, закладено маточник смородини та хвойних, збільшено колекцію троянд, закладена бузкова галявина.

У навчальній теплиці продовжуються дослідна робота із сортами огірків незакритого ґрунту.

Студенти відділення «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» удосконалюють теоретичні знання та набувають практичних навичок на навчальній фермі, яка повністю реконструйована і максимально наближена до сучасних вимог.

Для вирощування молодняка птиці зроблено брудер з регулюванням температури, в залежності від віку птиці.

У 2019 році коледж став учасником пілотного проєкту із впровадженням дуальної освіти, яка передбачає більше практичних занять, зокрема, на виробництві.