Корисні посилання

  1. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145-VIII
  2. Закон України “Про фахову передвищу освіту” від 09.08.2019 р. №2745-VIII
  3. Затверджені стандарти фахової передвищої освіти
  4. Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  5. Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти
  6.  Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

Сайти:

Глосарій