Кривченко Анатолій Анатолійович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.6

e-mail: krivcenkoa.a@gmail.com

Викладає дисципліни: “Трактори і автомобілі”, “Паливо-мастильні матеріали”

Українського ордена трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, 1986 р., «Сільське господарство», інженер-викладач сільськогосподарських дисциплін

2023 р.

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Трактори і автомобілі”, “Паливо-мастильні матеріали”, (сертифікат №СС00493706/003660-23 від 10 лютого 2023 року);

2022 р.

  • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. (Тестові завдання Google Forms для поточного і
    підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 “Агроінженерія”;
  • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (методичні рекомендації щодо організації проходження переддипломної практики та оформлення звіту-щоденника для
    здобувачів освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 «Агроінженерія»);
  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Трактори і автомобілі”, “Паливо-мастильні матеріали”, “Гідропривід с.г. техніки” (сертифікат №СС 00493706/002400-22 від 11 лютого 2022 року)