Лесик Наталія Вікторівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.14

e-mail: natalilesik1982@ukr.net

Викладає дисципліни: “Організація виробничої і бізнесової діяльності у тваринництві та переробній промисловості”, “Економіка виробництва і переробки продукції тваринництва”

Сумський державний університет, 2008 рік, “Економіка підприємства”, економіст

  Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2022 р. «Професійна освіта»

2023 р.

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Організація виробничої і бізнесової діяльності у тваринництві та переробній послідовності”, “Економіка виробництва і переробки продукції тваринництва”, “Організація і планування діяльності аграрних формувань” (сертифікат №СС00493706/003663-23 від 10 лютого 2023 року);

2022 р.

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Економіка і організація аграрного виробництва”, “Організація і планування аграрних формувань”, “Економіка с.-г. виробництва” (сертифікат №СС 00493706/002403-22 від 11 лютого 2022 року);

2021 р.

  • ТОВ “ЕДЮКЕШЕНАЛ ЕРА” – Про дистанційний та змішаний формати навчання” (сертифікат від 05 вересня 2021 року)

   2022 р. 

  • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. (Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208
    “Агроінженерія”;
  • Білгород-Дністровський економіко правовий коледж ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Використання інноваційних технологій в освітньому процесі” (сертифікат від 01 грудня 2022 року);