Методична робота

 

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-ви­ховного процесу і одним з основних видів діяльності викладацького складу.

Завдяки роботі методичного кабінету відбулися всі якісні зміни у плануванні, організації та проведенні теоретичних конференцій,  педагогічних читань,  методичних  семінарів  не  тільки  місцевого, а  й  обласного  та  регіонального рівнів. За часів існування та становлення коледжу керівництво методичним кабінетом здійснювали Куценко Галина Микитівна, Галушка Галина Михайлівна, Оверченко Лідія Петрівна, Андрущак Ганна Олександрівна, Іванина Лариса Петрівна.

Великі організаторські здібності, виняткова працелюбність, самовідданість у роботі, наполегливість і завзятість у досягненні мети, прагнення передавати молоді свої знання, досвід – це була і є основа діяльності методистів. Основна увага приділялася роботі з молодими викладачами. Краплина до краплини збирався кращий досвід викладачів, сценарії вечорів, КВК, читацьких конференцій та інших заходів. Щорічно проводились педагогічні читання на актуально-педагогічні теми, наприклад: «Застосування нетрадиційних форм і методів навчання», «Активні форми навчання студентів» та інші.

Нині працюють у навчально-методичному кабінеті Жовнір Галина Віталіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист та Тимощук Оксана Іванівна – спеціаліст першої категорії. Вони як методисти піклуються про зростання професійної майстерності викладачів, спрямовують і стимулюють їх методичну підготовку, приділяють належну увагу здійсненню контролю забезпечення навчально-методичною документацією, контролюють якість викладання дисциплін, вивчають і впроваджують в навчальний процес передовий педагогічний досвід, надають допомогу молодим викладачам.

В коледжі спостерігається тенденція росту якісного складу педагогічного колективу. З метою підвищення якості підготовки фахівців коледж протягом останніх років провів підбір викладацьких кадрів та значно омолодив педагогічний колектив, який працює над такими завданнями:

  • надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста;
  • здійснення навчальної та культурно-виховної діяльності;
  • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • вивчення попиту на спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • забезпечення всебічного розвитку особистості, виховання в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
  • забезпечення підтримання стосунків доброзичливості і взаємної поваги між педагогічними працівниками та студентами;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
  • забезпечення набуття студентами професійних знань, формування умінь і навичок відповідно до освітніх стандартів, підготовка їх до професійної діяльності.

Викладачі коледжу беруть участь у районних, обласних, регіональних та Всеукраїнських науково-методичних конференціях, семінарах, майстер-класах, щорічному конкурсі «Педагогічний ОСКАР», організованому навчально-методичним центром ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти », на який представляють кращі роботи.