Наддолінна Алла Іванівна

Посада: викладач, методист заочного відділення

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус

e-mail: naddolinna@ukr.net

Викладає дисципліни: “Агрометеорологія”, “Технологія переробки і зберігання с.-г. продукції”

   Національний аграрний університет, 2008 р., «Агрономія», агроном-дослідник;
   Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014 р., «Професійна освіта», агроном-педагог

   2023 р.

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Агрометеорологія”, “Технологія виробництва продукції рослинництва”, “Технологія зберігання і переробки” (сертифікат №СС00493706/003665-23 від 10 лютого 2023 року);

   2022 р.

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Технологія виробництва продукції рослинництва”, “Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва” (сертифікат №СС 00493706/002405-22 від 11 лютого 2022 року);

2021 р.

  • ГО “Прометеус” – Медіаграмотність для освітян (сертифікат від 06 грудня 2021 року).

   2022 р.

  • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти (сертифікат від 15 листопада 2022 року)

2022 р.

  • V Міжнародна науково-практична конференція “Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти” – Зміни клімату і стратегія вирощування кукурудзи