Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПС Фаховий молодший бакалавр 2021 року набору (180 кредитів ЄКТС)

Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України

Анотація

Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Культурологія

Анотація

Силабус

Основи філософських знань

Анотація

Силабус

Основи економічної теорії

Анотація

Силабус

Соціологія

Анотація

Силабус

Основи правознавства

Анотація

Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Фізичне виховання

Анотація

Силабус

Вища математика

Анотація

Силабус

Інформатика і комп’ютеризація

Анотація

Силабус

Основи генетики та селекції с.г. тварин

Анотація

Силабус

Розведення с/г тварин

Анотація

Силабус

Анатомія і фізіологія с.г. тварин

Анотація

Силабус

Основи охорони праці

Анотація

Силабус

Неорганічна хімія з основами аналітичної та органічної

Анотація

Силабус

Мікробіологія

Анотація

Силабус

Основи екології

Анотація

Силабус

Безпека життєдіяльності

Анотація

Силабус

Обов’язкові навчальні дисципліни професійної підготовки

Технологія кормів з основами кормовиробництва

Анотація

Силабус

Механізація виробничих процесів у тваринництві

Анотація

Силабус

Годівля с/г тварин

Анотація

Силабус

Гігієна тварин з основами ветеринарії

Анотація

Силабус

Технологія відтворення с.г. тварин

Анотація

Силабус

Технологія виробництва молока і яловичини

Анотація

Силабус

Технологія виробництва продукції свинарства

Анотація

Силабус

Технологія виробництва продукції птахівництва

Анотація

Силабус

Конярство

Анотація

Силабус

Стандартизація продукції тваринництва і метрологія

Анотація

Силабус

Економіка виробництва продукції тваринництва

Анотація

Силабус

Організація виробн. і бізнес. діяльності у тваринництві

Анотація

Силабус

Менеджмент і маркетинг

Анотація

Силабус

Основи бухгалтерського обліку

Анотація

Силабус

Тех. облад. цехів по переробці продукції тваринництва

Анотація

Силабус

Технологія перер. продукції тварин. з основами виробничої санітарії

Анотація

Силабус