Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП “Агроінженерія” спеціальності 208 Агроінженерія ОПС Фаховий молодший бакалавр 2021 року набору (180 кредитів ЄКТС)

Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки

Історія України

Анотація

Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Культурологія

Анотація

Силабус

Основи філософських знань

Анотація

Силабус

Основи економічної теорії

Анотація

Силабус

Соціологія

Анотація

Силабус

Основи правознавства

Анотація

Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Анотація

Силабус

Фізичне виховання

Анотація

Силабус

Вища математика

Анотація

Силабус

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка

Анотація

Силабус

Загальна електротехніка з основами автоматизації

Анотація

Силабус

Матеріалознавство і ТКМ

Анотація

Силабус

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Анотація

Силабус

Основи теплотехніки і гідравліки

Анотація

Силабус

Основи екології

Анотація

Силабус

Безпека життєдіяльності

Анотація

Силабус

Обов’язкові навчальні дисципліни професійної підготовки

Основи агрономії

Анотація

Силабус

Основи тваринництва

Анотація

Силабус

Трактори і автомобілі

Анотація

Силабус

Паливно-мастильні матеріали

Анотація

Силабус

Сільськогосподарські машини

Анотація

Силабус

Машини і обладнання тваринництва

Анотація

Силабус

Машини і обладнання переробки сільськогосподарської продукції

Анотація

Силабус

Електрообладнання і засоби автоматизації сільськогосподарської техніки

Анотація

Силабус

Основи охорони праці

Анотація

Силабус

Комп’ютери та комп’ютерні технології

Анотація

Силабус

Експлуатація машин і обладнання

Анотація

Силабус

Ремонт машин і обладнання

Анотація

Силабус

Технічний сервіс в АПК

Анотація

Силабус

Правила дорожнього руху

Анотація

Силабус

Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху

Анотація

Силабус

Основи технічної творчості

Анотація

Силабус

Економіка і організація аграрного виробництва

Анотація

Силабус