Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП “Агрономія” спеціальності 201 Агрономія ОПС Фаховий молодший бакалавр 2022 року набору (180 кредитів ЄКТС)