Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП “Агроінженерія” спеціальності 208 Агроінженерія ОПС Фаховий молодший бакалавр 2022 року набору (180 кредитів ЄКТС)