Опитування учасників освітнього процесу

      Опитування студентів – це цінний інструмент забезпечення якості освіти.  У коледжі воно проводиться з метою вивчення думки учасників освітнього процесу: якості освітнього процесу та освітньої діяльності у коледжі й використання отриманої інформації для її підвищення; стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання; визначення рівня задоволеності здобувачів фахової передвищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою; узгодження результатів діяльності коледжу з вимогами та очікуваннями стейкхолдерів; отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців.

Опитування у коледжі поділяються на регулярні та нерегулярні.

   Регулярні опитування – проводяться на постійній основі, є обов’язковими для проведення, а також є складовою моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

   Нерегулярні опитування проводяться, за потреби, для вирішення завдань, що виникають у процесі освітньої діяльності, за рішенням циклових комісій, гарантів освітніх програм.

   Суб’єктами опитування виступають: вступники, здобувачі фахової передвищої освіти, випускники, педагогічні працівники, стейкхолдери, інші зацікавлені сторони.

Опитування