Освіта

   Фахова передвища освіта — освіта, розроблена для формування та розвитку певної освітньої кваліфікації, яка буде підтверджувати здатність особи виконувати спеціалізовані завдання у певній галузі професійної діяльності.

   Фахова передвища освіта здобувається на основі:

  • базової середньої освіти;
  • профільної середньої освіти;
  • повної загальної середньої освіти;
  • професійної (професійно-технічної) освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • вищої освіти.

   Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти одночасно здобувають у закладі освіти обов’язкову повну загальну середню освіту. Після завершення навчання вони отримують відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти.