Освітні програми

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Освітня програма

Молодший спеціаліст

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий молодший бакалавр

20 Аграрні науки

201 Агрономія

Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

Агроінженерія