Перелік вибіркових навчальних дисциплін (професійне спрямування)

Назва навчальної дисципліни

Матеріали для ознайомлення

Технологія м’яса і м’ясних продуктів

Анотація

Технологія продуктів забою

Анотація

Мікробіологія молока і м’яса

Анотація

Основи ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва

Анотація

М’ясне скотарство

Анотація

Декоративне тваринництво

Анотація

Технологія вирощування риби

Анотація

Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві

Анотація

Раціональне харчування людини

Анотація

Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів

Анотація

Правила дорожнього руху і основи керування

Анотація

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва

Анотація