Перелік вибіркових навчальних дисциплін (професійне спрямування)

Назва навчальної дисципліни

Матеріали для ознайомлення

Основи дослідної справи

Анотація

Основи тваринництва і бджільництва

Анотація

Кормовиробництво

Анотація

Правила дорожнього руху та основи керуванням

Анотація

Латинська мова

Анотація

Квітникарство

Анотація

Охорона праці в галузі

Анотація

Діджиталізація професійної діяльності

Анотація

Основи органічного землеробства

Анотація

Геодезія і основи землевпорядкування

Анотація

Біометоди захисту рослин

Анотація

Лікарські рослини

Анотація