Положення про освітню діяльність

 1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”.
 2. Положення про відділення ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 3. Положення про циклову комісію у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 4. Положення про навчально-методичний кабінет ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”. 
 5. Положення про методичну раду у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 6. Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 7. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 8. Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 9. Положення про навчально-методичний комплекс практики (робітничої професії) у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 10. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 11. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ВСП “Березоворудський фаховий коледж ПДАУ”.
 12. Робочий журнал викладача.  
 13. Інструкція ведення Журналу обліку роботи академічної групи та викладачів.