Практика

   Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у коледжі і проводиться на оснащених відпо­відним чином базах навчального закладу, якими є кабінети, лабораторії, майстерні, колекційно-дослідне поле, навчальна пасіка, ферма, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей виробництва і господарювання.

Практичне заняття з робітничої професії слюсар-авторемонтник

    Практика студентів коледжу передбачає безперервність її проведення для одержання достатнього обсягу необхідних практичних знань і умінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів.