Практичне навчання

Отступ первой строки

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у коледжі і проводиться на оснащених відпо­відним чином базах навчального закладу, якими є кабінети, лабораторії, майстерні, колекційно-дослідне поле, навчальна пасіка, ферма, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей виробництва і господарювання.

Практика студентів коледжу передбачає безперервність її проведення для одержання достатнього обсягу необхідних практичних знань і умінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів.

У залежності від конкретних спеціальностей, у навчальному закладі велика увага приділяється таким видам практики як лабораторні роботи, практичні заняття, навчальні практики, технологічні та переддипломні практики. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форм, тривалість і термін проведення визначається в навчальних планах та програмах з практичного навчання.

Великі зусилля педагогічний колектив коледжу прикладає зміцненню, як навчально-матеріальної бази коледжу, так і створення сучасного методичного комплексу забезпечення практичного навчання, підготовці та перепідготовці викладачів і майстрів виробничого навчання.

Базами практик для студентів ВСП «Березоворудський фаховий коледж ПДАУ» є:

1) ВГ “Тетяна 2011” с.Усівка Згурівський р-н Київська обл.;

2) ТОВ «Руда» с. Грабарівка Пирятинський р-н Полтавська обл.;

3) ПП «Еталон» с.Малютенці Пирятинський р-н Полтавська обл.;

4) ТОВ “Крячківка – Агро+” с.Крячківка Пирятинський р-н Полтавська обл.;

5) ТОВ “Леляківське”с.Кейбалівка Пирятинський р-н Полтавська обл.;

6) ІМК(Індустріальна молочна компанія), з якою підписаний двох-сторонній Меморандум.

З метою підвищення рівня професійної майстерності випускників, їх практичної підготовки, адаптації до вимог ринку праці проводиться професійна підготовка студентів за 7 робітничими професіями: тракторист-машиніст категорії «А1», «А2»; водій автотранспорту категорії «В», «С»; слюсар-авторемонтник, квітникар-озеленювач; технік штучного осіменіння с.-г. тварин та птиці; бджоляр; оператор комп’ютерного набору. Навчання за робітничими професіями проводять майстри з практичного навчання – Кравченко Микола Васильович, Біляєв Олександр Юрійович, Копилаш Михайло Вікторович, Цимбал Володимир Олександрович, Крамаренко Юрій Володимирович. Саме ці працівники формують у студентів практичні вміння і навички для майбутньої професії.

Практичне заняття з робітничої професії слюсар-авторемонтник