Публічна інформація

 1. Положення про ВСП “БФК ПДАУ”.
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності.
 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм.
 4. Структура та органи управління.
 5. Кадровий склад ВСП “БФК ПДАУ”.
 6. Освітні програми, що реалізовуються в коледжі та перелік освітніх компонентів.
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти.
 8. Мова освітнього процесу.
 9. Перелік вакантних посад у ВСП “БФК ПДАУ”.
 10. Матеріально-технічне забезпечення ВСП “БФК ПДАУ”.
 11. Про гуртожиток ВСП “БФК ПДАУ”.
 12. Результати моніторингу якості освіти.
 13. Річні звіти про діяльність ВСП “БФК ПДАУ”.
 14. Правила прийому.
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
 16. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти.
 17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.
 18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.
 19. Запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ВСП “БФК ПДАУ”, порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
 20. Бюджет, кошторис ВСП “БФК ПДАУ”.
 21. Звіт про надходження та використання коштів.
 22. Інформація про проведення тендерних процедур.
 23. Штатний розпис.
 24. Інше.