Тимощук Оксана Іванівна

Посада: викладач, методист з практичного навчання

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.6

e-mail: ksynuk15@ukr.net

Викладає дисципліни: “Механіка матеріалів”, “Деталі машин”

  Полтавська державна аграрна академія, 2010 р. «Механізація сільського господарства», інженер-механік.

  Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р. «Професійна освіта», інженер-педагог

2023 р.

 • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Теоретична механіка з основами опору матеріалів”, “Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії”, “Інновації в агроінженерії” (сертифікат №СС00493706/003675-23 від 10 лютого 2023 року)

2022 р.

 • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (методичні рекомендації щодо організації проходження переддипломної практики та оформлення звіту-щоденника для
  здобувачів освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 «Агроінженерія»);
 • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Деталі машин”, “Теоретична механіка”, “Механіка матеріалів і конструкцій” (сертифікат №СС 00493706/002417-22 від 11 лютого 2022 року);

2021 р.

 • ГО “Прометеус” – Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості (сертифікат 20 грудня 2021 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Базова цифрова грамотність педагога (сертифікат №СС 38282994/2620-21 ві 19 вересня 2021 року

   2023 р. 

 • Полтавський державний аграрний університет – “Soft skills під час війни” (сертифікат СС00493014/002273-23 від 20 квітня 2023 року).

2022 р. 

 • Білгород-Дністровський економіко правовий коледж ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Використання інноваційних технологій в освітньому процесі” (сертифікат від 01 грудня 2022 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Фахова передвища та професійна освіта:теорія, методика, практика (сертифікат від 21 жовтня 2022 року);
 • Полтавський державний аграрний університет – Адаптація під час війни (сертифікат №СС00493014/000512-22 від 13 жовтня 2022 року);
 • ТОВ”Академія цифрового розвитку” – Можливості YouTube для освіти (сертифікат ОТМЮО-03332 від 29 червня 2022 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти -Цифрова трансформація освіти:стан, проблеми, перспективи (сертифікат 03 лютого 2022 року);

   2022 р.

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ТА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА” – Stem-освіта як інноваційна модель модернізації підготовки сучасної молоді до життя в цифровому суспільстві.

2021 р.

 • Міжнародна науково-практична конференція “Техніка та технології в аграрному виробництві” – Порівняльний аналіз основних ресурсозберігаючих технологій в рослинництві в Україні”;
 •  Міжнародна науково-практична конференція “Дуальна форма здобуття освіти:успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту в закладах фахової передвищої освіти України – Аналіз впровадження дуальної форми здобуття освіти у Відокремленому структурному підрозділі “Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету”