Тимощук Сергій Анатолійович

Посада: викладач, голова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.6

e-mail: timoshhuk_s@ukr.net  

Викладає дисципліни: “Ремонт машин і обладнання”, “Технічний сервіс в АПК”

   Полтавська державна аграрна академія, 2011 р. «Механізація сільського господарства», магістр з механізації сільського господарства.

   Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р. «Професійна освіта», інженер-педагог

2023 р. 

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Ремонт машин і обладнання”, “Технічний сервіс в АПК”, “Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії” (сертифікат №СС00493706/003676-23 від 10 лютого 2023 року).

2022 р. 

  • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (методичні рекомендації щодо організації проходження переддипломної практики та оформлення звіту-щоденника для
    здобувачів освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 «Агроінженерія»)

  2023 р.

  • Полтавський державний аграрний університет – “Soft skills під час війни” (сертифікат СС00493014/002274-23 від 20 квітня 2023 року).

2022 р. 

  • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Фахова передвища та професійна освіта:теорія, методика, практика (сертифікат від 21 жовтня 2022 року);
  • Полтавський державний аграрний університет – Адаптація під час війни (сертифікат №СС00493014/000504-22 від 13 жовтня 2022 року);
  • ТОВ”Академія цифрового розвитку” – Можливості YouTube для освіти (сертифікат ОТМЮО-03333 від 29 червня 2022 року).

2022 р.

  • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ТА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА” – Stem-освіта як інноваційна модель модернізації підготовки сучасної молоді до життя в цифровому суспільстві.

 2021 р.

  • Міжнародна науково-практична конференція “Техніка та технології в аграрному виробництві” – Порівняльний аналіз основних ресурсозберігаючих технологій в рослинництві в Україні”