Тронь Наталія Василівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.16

e-mail: tron_n@ukr.net

Викладає дисципліни: “Біологія і екологія”, “Основи екології”

   Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2002 р. «Педагогіка і методика середньої освіти, біологія і географія», вчитель біології, географії, валеології та основ екології, організатор краєзнавчо-туристичної роботи

2023 р.

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”, “Захист України. Основи медичних знань” (сертифікат №СС00493706/003678-23 від 10 лютого 2023 року).

2022 р.

  • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Біологія і екологія”, “Географія”, “Безпека життєдіяльності” (сертифікат №СС 00493706/002415-22 від 11 лютого 2022 року).

2021 р.

  • ТОВ “ЕДЮКЕШЕНАЛ ЕРА” – Про дистанційний та змішаний формати навчання (сертифікат від 05 вересня 2021 року);
  • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з дисциплін “Мікробіологія”, “Основи правознавства” (сертифікат №СС 00493706/001561-21 від 26 лютого 2021 року)

2020 р.

  • Полтавська державна аграрна академія – Поглиблення фахової підготовки та вдосконалення методики викладання навчальної дисципліни “Ботаніка” (посвідчення від 24 грудня 2020 року)

   2022 р. 

  • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ГЕОГРАФІЯ. Методичні рекомендації з теми «Інтернетресурси на заняттях географії»;
  • Білгород-Дністровський економіко правовий коледж ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Використання інноваційних технологій в освітньому процесі” (сертифікат від 01 грудня 2022 року);
  • ТОВ”Академія цифрового розвитку” – Можливості YouTube для освіти (сертифікат ОТМЮО-07395 від 29 червня 2022 року).

2021 р. 

  • ТОВ “На Урок” – Дизайнер продуктивного уроку біології (свідоцтво №В434-936948 від 05 березня 2021 року).