Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

   Особи з особливими освітніми потребами обов’язково отримують значну підтримку керівництва коледжу, а також кураторів академічних груп.

   Кураторство (наставництво) – це чітка співпраця між викладачами навчального закладу, студентами і, за потребою – батьками студентів, які не досягли повноліття, з метою якісного налагодження освітнього процесу та швидкої адаптації молоді до системи вищої освіти. Зокрема,  адміністрацією коледжу визначено вектори співпраці зі студентами в частині проведення освітніх, просвітницьких, виховних, патріотичних, культурних, спортивно-оздоровчих, волонтерських та інших заходів. Обов’язковими для спільного обговорення між кураторами (наставниками) і студентами є теми академічної мобільності, академічної доброчесності, протидії булінгу і домашньому насильству, теми гендерної рівності, співпраці з органами студентського самоврядування різних рівнів, психологічною службою, бібліотекою тощо. 

   Куратори академічних груп значну увагу приділяють академічній успішності широкого загалу студентів і посилену увагу – здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами.

   Гранична чисельність здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких здобувачів вищої освіти, освітньої програми, за якою вони навчаються.

У процесі реалізації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами коледжу забезпечується:
навчально-організаційний супровід – допомога учасникам освітнього процесу в організації освітнього процесу, написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо;
психолого-педагогічний супровід – системна діяльність, яка включає надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;
соціальний супровід – заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги при поселенні в гуртожиток, організації змістовної консультаційної усебічної допомоги для підтримки таких здобувачів вищої освіти.

   Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, які гарантовані державою, що базується на принципі недискримінації, урахування багатоманітностей людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Інклюзивне навчання в коледжі здійснюється з метою включення здобувача вищої освіти в освітній, культурний і соціальний процеси.

   Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та / або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), підписується таким здобувачем освіти та затверджується директором.

  Соціальні стипендії призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.
Право на отримання соціальної стипендії в коледжі мають здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти державного бюджету, не отримують академічної стипендії та не перебувають в академічній відпустці, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.
   Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
   Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії, і, при цьому, заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.