Циклова комісія загальних і спеціальних технічних дисциплін

Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 208 “Агроінженерія” 2021 року набору.

   Циклова комісія загальних і спеціальних технічних дисциплін бере свій початок з 1948р. Нині в лабораторіях та кабінетах сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів, експлуатації машин та обладнання, технічного сервісу та ремонту машин, машин та обладнання для тваринництва, в навчально-виробничих майстернях опановують секрети спеціальності “Агроінженерія” більше 130 студентів.

   Педагогічний колектив комісії – це досвідчені закохані в свою справу викладачі, колектив однодумців, які спрямовують свої зусилля та знання на високу професійну підготовку сучасних спеціалістів. Навчальний процес спрямований на ефективну підготовку та виховання сучасного кваліфікованого фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих завдань, тому у підготовці фахівців бере участь висококваліфікований викладацький склад, до якого входять: Чайка Микола Миколайович,  Чернях Світлана Павлівна, Кривченко Анатолій Анатолійович, Тимощук Сергій Анатолійович, Тимощук Оксана Іванівна, Мунтян Ігор Валерійович, Романюк Назар Михайлович, Дадикін Олександр Геннадійович.

   Головна мета роботи викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань з дисциплін загального та спеціального технічного циклу та підготовки студентів до засвоєння їх на практиці. Під час навчання студенти беруть активну участь в проведенні занять, пам’ятаючи що формування особистості відбувається лише за рахунок власної діяльності. В центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота зі студентами. Викладачі також впроваджують нетрадиційні інтерактивні технології, що сприяє поліпшенню навчання студентів.

   Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних аудиторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється.

   Циклова комісія сприяє організації методичної роботи, проведення конкурсів тощо. Викладачі разом із студентами беруть участь у виховних заходах коледжу, проводять виховні години, бесіди, батьківські збори, екскурсії.

   Викладачі циклової комісії є постійними учасниками семінарів, тренінгів: семінар-тренінг «Використання – сервісів в освітньому процесі», тренінг з підвищення кваліфікації з енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергетики в агро – харчових та інших малих та середніх підприємствах України», практичний семінар «Засоби сучасних – технологій та інформаційних систем в АПК» і ін. Викладачі щорічно готують студентів для участі в професійному конкурсі «День інженера-механіка», який проводить інженерно-технологічний факультет Полтавського державного аграрного університету. Студенти коледжу постійно займають в ньому призові місця.

   Основним в педагогічній діяльності викладачів циклу є науково-методичне і дидактичне забезпечення навчального процесу. Свідченням цього є матеріали методичного і дидактичного супроводу занять, майстер-класи, сценарії відкритих занять. Студенти коледжу є постійними відвідувачами сучасних аграрних виставок:  «Зернові технології» та «АГРО», що проводяться щорічно у м. Київ.

   Значна увага приділяється питанню зв’язку освіти з виробництвом, формуванню практичних навичок майбутніх фахівців. З цією метою викладачі практикують проведення екскурсій на сільськогосподарські та переробні підприємства. Для оволодіння робочими професіями «Слюсар-ремонтник», «Тракторист-машиніст» обладнано навчально-виробничі майстерні з токарним, зварювальним, ковальським цехами, що дозволяє забезпечити високий рівень практичних умінь і навичок. Під час практики студенти мають змогу ознайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки, розширити і поглибити теоретичні знання та отримати необхідні практичні навички з майбутнього фаху.