Циклова комісія технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

Члени циклової комісії два роки тому розпочали роботу над про­блемою запровадження дуальної системи освіти в коледжі. Ця діяльність ґрунтується на вивченні  концепції і практичного досвіду німецьких профільних вузів, які орієнтовані на практичне навчання студентів, зокрема на виробництві.

Зважуючи всі «за» і «проти» такої освіти, наштовхуючись на недоліки і отримуючи переваги від її запровадження, колектив робить виважені  практичні кроки до реалізації задуманого в масштабах коледжу. За підтримки директора навчального закладу було укладено ряд угод про співпрацю з агропідприємствами – базами практичного навчання студентів, за підтримки заступника з навчальної роботи внесено ряд змін в освітню програму для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Крім того, викладацький склад регулярно проходить стажування на виробництві, поліпшення педагогічної майстерності за рахунок різного штибу курсів підвищення кваліфікації, тощо.

Навчально-практична база коледжу для підготовки техніків-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва складається з навчально-виробничої ферми, навчальної пасіки, молочної лабораторії, ряду навчальних кабінетів і лабораторій. Цього достатньо для здобуття студентами-технологами ще й двох робітничих професій: «Бджоляр», «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

Всі члени комісії мають багаторічний досвід і виробничої, і пе­дагогічної діяльності. До особистих заслуг педагогів можемо зарахувати випускників, які досягли професійних висот і якими коледж гордиться: Омелян Аліна (випуск 2010р), Яретик Віталій (випуск 2014р), Назарко Олександр (випуск 2014р), Гапон Анастасія (випуск 2015р), Бабич Євгеній (випуск 2015р), Хілько Дмитро (випуск 2009р).

Члени циклової комісії два роки тому розпочали роботу над про­блемою запровадження дуальної системи освіти в коледжі. Ця діяльність ґрунтується на вивченні  концепції і практичного досвіду німецьких профільних вузів, які орієнтовані на практичне навчання студентів, зокрема на виробництві.

Зважуючи всі «за» і «проти» такої освіти, наштовхуючись на недоліки і отримуючи переваги від її запровадження, колектив робить виважені  практичні кроки до реалізації задуманого в масштабах коледжу. За підтримки директора навчального закладу було укладено ряд угод про співпрацю з агропідприємствами – базами практичного навчання студентів, за підтримки заступника з навчальної роботи внесено ряд змін в освітню програму для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Крім того, викладацький склад регулярно проходить стажування на виробництві, поліпшення педагогічної майстерності за рахунок різного штибу курсів підвищення кваліфікації, тощо.

Навчально-практична база коледжу для підготовки техніків-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва складається з навчально-виробничої ферми, навчальної пасіки, молочної лабораторії, ряду навчальних кабінетів і лабораторій. Цього достатньо для здобуття студентами-технологами ще й двох робітничих професій: «Бджоляр», «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

Всі члени комісії мають багаторічний досвід і виробничої, і пе­дагогічної діяльності. До особистих заслуг педагогів можемо зарахувати випускників, які досягли професійних висот і якими коледж гордиться: Омелян Аліна (випуск 2010р), Яретик Віталій (випуск 2014р), Назарко Олександр (випуск 2014р), Гапон Анастасія (випуск 2015р), Бабич Євгеній (випуск 2015р), Хілько Дмитро (випуск 2011 р).