Циклова комісія технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

   Члени циклової комісії два роки тому розпочали роботу над про­блемою запровадження дуальної системи освіти в коледжі. Ця діяльність ґрунтується на вивченні  концепції і практичного досвіду німецьких профільних вузів, які орієнтовані на практичне навчання студентів, зокрема на виробництві.

   Зважуючи всі «за» і «проти» такої освіти, наштовхуючись на недоліки і отримуючи переваги від її запровадження, колектив робить виважені  практичні кроки до реалізації задуманого в масштабах коледжу. За підтримки директора навчального закладу було укладено ряд угод про співпрацю з агропідприємствами – базами практичного навчання студентів, за підтримки заступника з навчальної роботи внесено ряд змін в освітню програму для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Крім того, викладацький склад регулярно проходить стажування на виробництві, поліпшення педагогічної майстерності за рахунок різного штибу курсів підвищення кваліфікації, тощо.

  Навчально-практична база коледжу для підготовки техніків-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва складається з навчально-виробничої ферми, навчальної пасіки, молочної лабораторії, ряду навчальних кабінетів і лабораторій. Цього достатньо для здобуття студентами-технологами ще й двох робітничих професій: «Бджоляр», «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

   Члени циклової комісії два роки тому розпочали роботу над про­блемою запровадження дуальної системи освіти в коледжі. Ця діяльність ґрунтується на вивченні  концепції і практичного досвіду німецьких профільних вузів, які орієнтовані на практичне навчання студентів, зокрема на виробництві.

   Зважуючи всі «за» і «проти» такої освіти, наштовхуючись на недоліки і отримуючи переваги від її запровадження, колектив робить виважені  практичні кроки до реалізації задуманого в масштабах коледжу. За підтримки директора навчального закладу було укладено ряд угод про співпрацю з агропідприємствами – базами практичного навчання студентів, за підтримки заступника з навчальної роботи внесено ряд змін в освітню програму для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Крім того, викладацький склад регулярно проходить стажування на виробництві, поліпшення педагогічної майстерності за рахунок різного штибу курсів підвищення кваліфікації, тощо.

   Навчально-практична база коледжу для підготовки техніків-технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва складається з навчально-виробничої ферми, навчальної пасіки, молочної лабораторії, ряду навчальних кабінетів і лабораторій. Цього достатньо для здобуття студентами-технологами ще й двох робітничих професій: «Бджоляр», «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

   Всі члени комісії мають багаторічний досвід і виробничої, і пе­дагогічної діяльності. До особистих заслуг педагогів можемо зарахувати випускників, які досягли професійних висот і якими коледж гордиться: Омелян Аліна (випуск 2010р), Яретик Віталій (випуск 2014р), Назарко Олександр (випуск 2014р), Гапон Анастасія (випуск 2015р), Бабич Євгеній (випуск 2015р), Хілько Дмитро (випуск 2011 р).