Чернях Світлана Павлівна

Посада: викладач, завідувачка відділення

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Контактна інформація: ВСП “БФК ПДАУ”,

Центральний корпус, к.6

e-mail: cveta_chernah@ukr.net

Викладає дисципліни: “Основи нарисної геометрії та інженерна графіка”, “Загальна електротехніка з основами автоматики”, “Взаємозамінність і стандартизація технічних вимірювань”, “Електрообладнання та засоби автоматизації с.-г. техніки”, “Основи технічної творчості”

  Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, 1985 р., «Електрифікація сільського господарства», інженер-електрик Українська ордена Трудового

  Червоного Прапора сільськогосподарська академія, «Електрифікація сільського господарства», викладач сільськогосподарських технікумів, електротехнічних предметів

2023 р.

 • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Фізика і астрономія”, “Основи технічної творчості”, “Загальна електротехніка з основами автоматики”

2022 р.

 • Всеукраїнський конкурс “Педагогічний ОСКАР-2023” – ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (методичні рекомендації щодо організації проходження переддипломної практики та оформлення звіту-щоденника для
  здобувачів освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 «Агроінженерія»);
 • EdEra – “Фізика. Механіка” (сертифікат від 11 вересня 2022 року); 
 • НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму – Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності з дисциплін “Основи нарисної геометрії та інженерна графіка”, “Електрообладнання і засоби автоматизації”, “Взаємозамінність і стандартизація”

   2023 р.

 • Полтавський державний аграрний університет – “Soft skills під час війни” (сертифікат СС00493014/002290-23 від 20 квітня 2023 року).

2022 р. 

 • Білгород-Дністровський економіко правовий коледж ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Використання інноваційних технологій в освітньому процесі” (сертифікат від 01 грудня 2022 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Фахова передвища та професійна освіта:теорія, методика, практика (сертифікат від 21 жовтня 2022 року);
 • Полтавський державний аграрний університет – Адаптація під час війни (сертифікат №СС00493014/000512-22 від 13 жовтня 2022 року);
 • ТОВ”Академія цифрового розвитку” – Можливості YouTube для освіти (сертифікат ОТМЮО-03332 від 29 червня 2022 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти -Цифрова трансформація освіти:стан, проблеми, перспективи (сертифікат 03 лютого 2022 року);

2021 р.

 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти (сертифікат 18 листопада 2021 року);
 • Полтавський державний аграрний університет – Техніка та технології в агропромисловому виробництві (сертифікат №СС00493014/000945-21 від 08 жовтня 2021 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Проєктування і створення електронних освітніх ресурсів у Науково-методичному центрі ВФПО (сертифікат від 11 березня 2021 року);
 • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти – Сучасні тренди створення електронного освітнього контенту:практичний аспект. Досвід роботи НМЦ ВФПО (сертифікат від 23 лютого 2021 року);