Історія бібліотеки

   Історія бібліотеки

   Бібліотека Березоворудського технікуму Полтавської державної аграрної академії заснована у 1929 році на території зоотехнічного технікуму у селі Березова Рудка, Пирятинського району, Полтавської області.

    Директор технікуму – Патенко Григорій Андрійович. Фонд складався із спеціальної літератури для вивчення зоотехнічних дисциплін.

      Кількість невідомо. Читачами в основному були студенти і викладачі технікуму.

     У 1929 році у колишньому палаці родини Закревських, у селі Березова  Рудка, Пирятинського району, Полтавської області був заснований сільськогосподарський технікум ім. Петровського. У тому ж році в одному з флігелів, що належали в минулому Закревським була відкрита бібліотека для викладачів і студентів. Основний фонд  – підручники для вивчення зоотехнії. У 1944 році відкрився на базі технікуму відділ агрономії. Фонд поповнили відповідною літературою. У 1968 році – відділ механізації. Частина необхідної літератури для навчання студентів була надана такими ж сільськогосподарськими технікумами. Від початку заснування бібліотеки змінилось багато бібліотекарів. Відомі: Григор’єв С. М., Ковтун К. Г., Котенко В. В., Шевченко В. М. З 1967 р. завідувачкою бібліотеки працювала Гончар В. В. ( зараз завідувачка Березоворудським народним історико-краєзнавчим музеєм). У 1972 р. бібліотека була переведена у більш просторе приміщення навчального корпусу (колишній палац Закревських). У тому ж році під час пожежі був втрачений весь фонд сільської бібліотеки і читачі бібліотеки стали читачами бібліотеки технікуму. Працівники бібліотеки почали створювати фонд художньої літератури ( до цього він складався із навчальної літератури і художньої літератури для програмного читання). Цього року розпочав роботу читальний зал. З 1973 р.  – бібліотека Березоворудського радгоспу – технікуму. У бібліотеці працювали Крамаренко О. І., Качур Л. В.,   Броденко В. Д., Овчаренко Г. В., Шелевер О.В.

    Пріоритетними напрямами роботи бібліотеки коледжу у 2021 році були: обслуговування читачів і користувачів, залучення нових користувачів до бібліотеки; забезпечення відповідності ресурсного фонду бібліотеки потребам академічної спільноти; збереження та поповнення фонду бібліотеки науковою та навчально-методичною літературою у традиційних та електронних формах; формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти і викладачів; забезпечення комфортності і доступності бібліотечних послуг на основі як традиційних форм роботи, так і шляхом упровадження нових інформаційних технологій; оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки; підвищення кваліфікації працівників бібліотеки.

      Сучасний стан:

  • Фонд – 53800
  • Читачі – 1200

   Матеріально – технічна база:

  • Загальна площа – 400 м2
  • Для зберігання фондів – 360 м2
  • Читальний зал – 1, розрахований на 80 місць.
  • Комп’ютер – 2.
  • Сканер – 1.
  • Апарат для копіювання – 1.