201 АГРОНОМІЯ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням.Навч. пос.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

Фізіологія рослин з основами мікробіології

Фізіологія рослин з основами мікробіології: навчальний посібник/І.В. Федорук, С.Д. Петренко.–Київ : НМЦ ВФПО, 2021.–230 с.

Вища математика

Вища математика: навчальний посібник / В.І. Казановський, А.Г. Африканова, Н.А. Виштакалюк, О.Л. Дрозденко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 367 с.

Землеробство

М.БУДНА та інш. Землеробство: Електроннний посібник: НМЦ ВФПО, 2022 р.

Ботаніка

Ганна Кривонос та ін. Ботаніка. Електр. пос.: НМЦ ВФПО, 2020 р.

Основи екології

Малимон С., Люлькик В., Орихівська О. Основи екології (електронний посібник)

Безпека життєдіяльності

Желібо Є. П„ Заверуха Н. М., Запарний В. В. Ж516 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. - К.: Каравела, 2008. — 344 с.

Грунтознавство

Грунтознавство : навч. посіб. / Бабкіна І.М., – Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. – 168 с.

Фізичне виховання

Олександр МИРОНЕНКО та ін. Фізичне виховання: Електронний посібник : НМЦ ВФПО, 2020 р..

Ландшафтний дизайн

Основи ландшафтної архітектури та дизайну : підручник / Н. Я. Крижановська, М. А . Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О . М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О . М. Бекетова, 2019. – 348 с.

Овочівництво

З.Д. Сич, І.М. Бобось, І.О. Федосій: навчальний посібник. Київ : НМЦ ВФПО, 2021.–230 с.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Н.В.Назаренко, Г.В.Жовнір, О.В.Шиш. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Робочий зошит: с.Березова Рудка, 2020 р.