204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням.Навч.пос.–К.: Центр учбової літератури, 2010 - 624 с.

Вища математика

Вища математика: навчальний посібник / В.І. Казановський, А.Г. Африканова, Н.А. Виштакалюк, О.Л. Дрозденко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 367 с.

Безпека життєдіяльності

Желібо Є. П„ Заверуха Н. М., Запарний В. В. Ж516 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. - К.: Каравела, 2008. — 344 с.

Громадянська освіта

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. середн. освіти /Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В. — К.:УОВЦ «Оріон», 2018.- 240 с.

Основи екології

Малимон С., Люлькик В., Орихівська О. Основи екології (електронний посібник)

Анатомія і фізіологія с.г. тварин

М. В. Лисенко, В. І. Бойко, М. Д. Замазій. Л 88 Анатомія і фізіологія с.г. тварин: Підручник. - K.: Лібра, 1999. - 448 с.

Фізичне виховання

Олександр МИРОНЕНКО та ін. Фізичне виховання: Електронний посібник : НМЦ ВФПО, 2020 р..