208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

Теоретичні основи теплотехніки

Герасімов Г.Г. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2011. – 382 с.

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

Дідур В.А., Стручаєв М.І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві / За заг. ред. В.А. Дідура. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 233с.

Теплотехніка

Б.Х.Драганов, О.С.Бессараб, А.А.Долінський, В.О.Лазоренко, А.В.Міщенко, О.В.Шеліманова (за редакцією Б.Х.Драганова) Теплотехніка: Підручник.-2-е видання, перероб. і доп. - Київ:Фірма "ІНКОС", 2005 - 400 с.

Матеріалознавство і ТКМ

Опальчук А.С., Котречко О.О. Роговський Л.Л. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: Навч. посібник / За ред. А.С. Опальчука. — К.: Вища освіта, 2006. — 287 с.: іл

Загальна електротехніка з основами автоматики

Загальна електротехніка з основами автоматики: Навчальний посібник / Т.В.Левченко. – К., 2010. – 358 с.

Вища математика

Вища математика: навчальний посібник / В.І. Казановський, А.Г. Африканова, Н.А. Виштакалюк, О.Л. Дрозденко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 367 с.

Громадянська освіта

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. середн. освіти /Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В. — К.:УОВЦ «Оріон», 2018.- 240 с.

Основи екології

Малимон С., Люлькик В., Орихівська О. Основи екології (електронний посібник)

Теоретична механіка

Теоретична механіка. Ч. І. Статика. Кінематика /Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий М.Г. – К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.

Теоретична механіка

Теоретична механіка. Ч. ІІ. Динаміка. Основи аналітичної механіки / Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий М.Г. – К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.

Практикум з теоретичної механіки

Пастушенко С.І., Руденко О.Г., Іщенко В.В. Практикум з теоретичної механіки. Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Статика. Кінематика – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 384 с.

Деталі машин

Герасімов Г.Г. Теоретичні основи теплотехніки. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2011. – 382 с.

Безпека життєдіяльності

Желібо Є. П„ Заверуха Н. М., Запарний В. В. Ж516 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред, Є. П. Желібо. 6-е вид. - К.: Каравела, 2008. — 344 с.

Трактори і автомобілі

А.Лебедєв, М.Макаренко, С.Савчук, В.Ковальчук, А.Буружиу та ін. Трактори і автомобілі.Електронний посібник. Частина І - НМЦ ВФПО: К., 2020 р.

Трактори і автомобілі

А.Лебедєв, М.Макаренко, С.Савчук, В.Ковальчук, А.Буружиу та ін. Трактори і автомобілі.Електронний посібник. Частина І - НМЦ ВФПО: К., 2020 р.

Сільськогосподарські машини

Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник/Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.- К.:Вища освіта, 2004. - 544 с.

Сільськогосподарські машини

Войтюк Д.Г., Мартишко В.М. та ін. Сільськогосподарські машини. Електронний посібник-НМЦ ВФПО, 2018р.

Експлуатація машин і обладнання

Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник / Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.

Технічний сервіс в АПК

Технічний сервіс в агропромисловому комплексі: навчальний посібник / Коновалюк О.В., Кіяшко В.М., Колісник М.В. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 404 с.

Ремонт машин і обладнання

Сідашенко О.І. Ремонт машин та обладнання : Підручник/Сідашенко О.І. та ін.; за ред. проф. О.І. Сідашенка, О.А. Науменка - К.: Агроосвіта, 2014 – 665 с.

Основи керування автомобілем та правила дорожнього руху

Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху : Навч. посібник: для ВНЗ – К.: ВІКНУ, 2011 – 368 с.

Машини і обладнання тваринництва

Іван Ревенко та інші. Машини і обладнання тваринництва. Електронний посібник. - НМЦ ВФПО, 2021 р.

Машини і обладнання переробки с.г. продукції

Грис Віктор. Машини і обладнання переробки с.г.продукції. Електронний посібник: НМЦ ВФПО, 2021р.

Технічна механіка

Олійник О. А. та інш. Технічна механіка. Електронний посібник: НМЦ ВФПО, 2018 р.