Робітнича професія “Бджоляр”

     Навчання на робітничу професію “Бджоляр” проводиться в кабінеті, навчальній лабораторії, навчальній пасіці.

     Практична підготовка проводиться на навчальній пасіці. Для набуття практичних навичок на пасіці налічується 15 бджолосімей.

  Після завершення навчання кожний студент повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі. 

    До самостійного виконання робіт студенти допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.