Робітнича професія “Оператор комп’ютерного набору”

    Мета вивчення курсу “Оператор комп’ютерного набору” – підготовка спеціалістів до ефективного використання сучасної комп’ютерної  техніки, оргтехніки, діловодства у процесі розв’язання завдань економіки та управління народними господарствами. Основний акцент робиться на набутті навичок практичної роботи на комп’ютерах, знанні машинопису, постановці завдань, їх формалізації та алгоритмізації, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання.

    Після проходження курсу випускник повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

   Випускник повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного  обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на носії або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо). У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.