Робітнича професія “Оператор штучного осіменіння с/г тварин та птиці”

     Головним завданням освітньої діяльності при підготовці операторів із штучного осіменіння тварин та птиці є забезпечення високого науково-освітнього рівня і практичної підготовки студентів для роботи в нових економічних умовах.

    Навчання передбачає аудиторні, практичні заняття під керівництвом викладача та майстра виробничого навчання, а також самостійну роботу студентів, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок.

    Практична підготовка проводиться на навчально-виробничій фермі коледжу. На фермі обладнано пункт штучного осіменіння та лабораторія технології відтворення сільськогосподарських тварин з навчальною аудиторією.

   Для відпрацювання практичних навичок на навчально-виробничій фермі наявне поголів’я усіх видів сільськогосподарських тварин і птиці.

   Після завершення навчання кожний студент повинен самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами. 

   До самостійного виконання робіт студенти допускаються лише після перевірки знань з охорони праці.